Kinderoefentherapie

Bij kinderoefentherapie oefenen we elke therapiesessie spelenderwijs de vaardigheden. Met de juiste oefeningen en begeleiding volgt het resultaat bijna als vanzelf. Wanneer kinderen met plezier bewegen verbetert de motorische ontwikkeling en groeit het zelfvertrouwen.

 

Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun motoriek en zintuigen. U ziet dit bij baby’s die grijpen, rollen en kruipen, bij het op één been staan en het springen en huppelen van peuters, het fietsen van kleuters en bij schrijfvaardigheden van grotere kinderen. Maar voor sommige kinderen gaat bewegen niet vanzelf en voor hen is er kinderoefentherapie. Hierbij worden de motorische vaardigheden op positieve wijze gestimuleerd en verbeterd.

Zorgen over de motorische ontwikkeling van uw kind

Ziet u dat uw kind zich anders of minder goed ontwikkelt dan andere kinderen en maakt u zich hier zorgen over? De kinderoefentherapeut observeert hoe uw kind beweegt en maakt een behandelplan. Na afloop van de behandeling ziet u dat kruipen, huppelen, fietsen, springen of schrijven een stuk beter gaan. En doordat uw kind (weer) met plezier beweegt krijgt het meer zelfvertrouwen.

 

Wij geven onder andere kinderoefentherapie binnen het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Hieruit blijkt dat de oefentherapie uitermate geschikt is voor kinderen met gedragsproblemen. Zij zijn dan ook meer dan welkom in onze praktijk. Wanneer uw kind meerdere behandelaars heeft, werken wij graag mee aan een afgestemd behandelplan.

Waar kan mijn kind kinderoefentherapie volgen?

Kinderoefentherapie wordt gegeven in Leeuwarden en De Westereen. Alle verzekeraars vergoeden standaard de eerste achttien behandelingen. De vergoeding daarna is afhankelijk van het type verzekering.